inner

Category: Heidegger in english
Submitter: Murilo Cardoso de Castro

inner

Inner, inward (inner, innerlich), 31, 56, 60, 62, 101, 132, 136-137, 188, 203-206, 216, 273, 364, 389, 401 (Yorck), 435 (Hegel); inner experience (innere Erfahrung), 204; inner life (Innenleben), 273; inner sense (innerer Sinn), 203; inner sphere (Innensphäre, innere Sphäre), 60, 62; Being inside (Innensein), 60. See also immanent (BT)

Submitted on:  Mon, 22-Jul-2019, 23:21